Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1483 (2009-2010)
Innlevert: 18.06.2010
Sendt: 21.06.2010
Besvart: 25.06.2010 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Neste år markeres det at det er 175 år siden Norges kanskje mest kjente salmedikter Elias Blix ble født. Blix` historie, og kunnskapen om dikterens liv oppfattes som mangelfull. Dette ønsker kommunen nå å gjøre noe med. Blix er blant nasjonens store diktere som har satt varige spor. Derfor fortjener dikterens 175 år en nasjonal markering.
Hva kan Regjeringen bidra med til at Blix-jubileet får nasjonal oppmerksomhet og vil statsråden støtte de initiativ som nå tas av Gildeskål kommune og lokal Blix-prosjektgruppe?

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Elias Blix var en betydningsfull dikter, men også politiker og nynorskmann. Hans salmer blir fremdeles sunget over hele landet. Markeringen av 175-årsjubileet for Elias Blix’ fødsel er et lokalt initiativ der de fleste arrangementer vil bli gjennomført i lokalsamfunnet. Det er Nasjonalbiblioteket som har ansvaret for nasjonale markeringer i forbindelse med forfatterjubileer. Når det gjelder Blix-jubileet i 2011 vil Nasjonalbiblioteket bidra med digitalisering av hans verk med basis i bibliotekets egne samlinger. Dette vil bli gjort tilgjengelig for publikum. Det er også aktuelt å arrangere utstillinger rundt Blix’ liv og virke i Nasjonalbibliotekets lokaler basert på det Blix-materialet biblioteket forvalter.