Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1510 (2009-2010)
Innlevert: 23.06.2010
Sendt: 24.06.2010
Besvart: 30.06.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Statsråden har tidligere avvist at han har manglende kontroll med og interesse for den kraftige økningen i rovviltstammen og at bestanden av f.eks. ulv vil eksplodere. Siste statusrapport fra Høyskolen i Hedmark viser at antallet ulver med helnorsk tilhold har økt med 33 %. Det antydes 5 helnorske flokker og flere ulver etableres utenfor "sona". Direktoratet for Naturvern er forvaltningsansvarlige.
Har ikke statsråden videreformidlet stortingets forutsetninger eller er statsråden rett og slett ikke interessert?

Begrunnelse

For et stort forvaltningsbyråkrati skulle ulv være relativt enkel å holde en viss oversikt over. Den er aktiv om vinteren, vandrer mye og er revirhevdende. Bare ved å følge med på mediabildet og ha en viss tiltro til lokale observasjoner, så trenger en ikke stor innsikt i realfag for lenge å ha kunnet anta at utviklingen i antall individer er eksplosiv. Antageligvis har forvaltningen visst lenge at bestandet er på rask opptur og at man for lengst har vært i ferd med å passere stortingets bestandsmål. For østre deler av Norge fra svenskekysten og til nord-Hedmark er beitebruk snart noe man må til lokalhistoriebøkene for å vite om og andre utmarksmuligheter som friluftsliv og jakt er kraftig berørt. Etter å ha lest rapporten fra Høyskolen i Hedmark og sett på svar statsråden har gitt i stortinget tidligere, er det slående hvor liten interesse statsråden har vist for å holde seg oppdatert over utviklingen. Dette berører mange interesser og ødelegger næringsgrunnlag og livskvalitet for mange mennesker og statsråden viser ingen interesse.
Ulv er ikke det eneste rovviltet som øker kraftig og som inntar nye områder.
Vi er tidlig i beitesesongen, men det meldes om skadebjørn både innenfor og utenfor rovviltsikre gjerder og på øst- og vestlandet. Enten har forvaltningen bestemt seg for å ødelegge utmarksbruken i større deler av landet enn noen har tenkt seg eller så har de ingen kontroll. Begge deler er like ille og statsråden bør nå vise en helt annen interesse for hva dette miljøet driver med enn han har vist så langt.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Bestandsmålet for ulv ble gjennom rovviltforliket i Stortinget våren 2004 fastsatt til 3 årlige helnorske ynglinger innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv. I perioden fra rovviltforliket ble inngått og frem til i dag har vi så langt ikke lykkes å nå bestandsmålet. Av Soria Moria II fremgår det at Regjeringen vil foreta en ny vurdering av bestandsmålet både for ulv og bjørn, og at Stortinget vil bli invitert til et nytt forlik om bestandsmålene for disse to artene innen utgangen av 2010.

Jeg er kjent med at Høgskolen i Hedmark den 15. juni presenterte en foreløpig statusrapport for ulv i Skandinavia vinteren 2009-2010. Denne oversikten viser at det var tre helnorske familiegrupper (Kynna, Osdalen og Linnekleppen) og 3 helnorske revirmarkerende par (Koppang, Slettås og Julussa) av ulv sist vinter. På bakgrunn av skadepotensialet på sau ble det ene revirmarkerende ulveparet (Koppang), som befant seg utenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv, skutt under lisensfelling i desember 2009.

Den foreløpige bestandsoversikten viser en sannsynlighet for at vi i 2010 for første gang siden inngåelsen av rovviltforliket kan nå bestandsmålet for ulv i Norge. Skulle vi lykkes med å nå bestandsmålet vil det være slik at de to rovviltnemndene som omfattes av forvaltningsområdet for ynglende ulv vil, i tråd med rovviltforliket, få myndighet til å forvalte ulvebestanden i tråd med naturmangfoldloven og rovviltforskriftens bestemmelser.