Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1525 (2009-2010)
Innlevert: 25.06.2010
Sendt: 28.06.2010
Besvart: 05.07.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Ifølge forskning.no, 22. juni, skal Polarinstituttets leder og ekspedisjonskoordinator ut på ekspedisjon med kajakk til Nordpolen. Turen er i all hovedsak finansiert av det offentlige gjennom midler fra MD og Polarinstituttet. En rekke klimaforskere stiller seg skeptiske til ekspedisjonens vinning ifht. bevis eller valide forskningsresultater knyttet til klimaendringer som følge av ekspedisjonen.
Mener statsråden dette er akseptabel bruk av offentlige midler?

Begrunnelse

http://www.forskning.no/artikler/2010/juni/253425

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Over de siste årene er isdekket i Arktis redusert betydelig og er blitt vesentlig tynnere. Klimamodellene tyder på at vi må være forberedt på at denne utviklingen sannsynligvis vil akselerere og at det kan bli nærmest isfritt sommerstid om 10-20 år.

Arktis spiller en nøkkelrolle i det globale klimasystemet, og det er derfor av fundamental betydning å få bedre kunnskap om - og forståelse av klimaprosessene i polarområdene. Bedre kunnskap om klima og miljø er også av stor betydning for vår forvaltning, klimatilpasning og samfunnsplanlegging i nord.

Det er samtidig viktig å formidle kunnskapen og forskningsresultatene som bl.a. Polarinstituttet og en rekke andre norske og internasjonale forskningsmiljøer produserer på en måte som kan treffe et bredt nasjonalt og internasjonalt publikum, herunder beslutningstakere, undervisningsinstitusjoner, næringsliv, media, andre med interesser i polarområdene og publikum i sin alminnelighet.

Norsk Polarinstitutt er den sentrale statsinstitusjonen for miljøovervåking og forvaltningsrettet forskning i Arktis og Antarktis, og har omfattende kunnskap om operasjoner i polare områder. I tillegg er kunnskapsformidling en helt sentral oppgave for instituttet. I den sammenheng har instituttet funnet at den planlagte kajakk-ekspedisjonen til Nordpolen vil gi en god plattform for å nå ut med kunnskap og informasjon om klimaendringene i Arktis utover det som tradisjonell formidling oppnår.

NRK har inngått et samarbeid med Norsk Polarinstitutt om formidling av ekspedisjonen gjennom nettsatsing, TV-dokumentar og nyhetsstoff. Det legges opp til at ekspedisjonen skal ha skoleelever som en viktig målgruppe for sin nettsatsing. Ekspedisjonens hjemmeside skal inneholde både nyhetsstoff og dybdestoff, sistnevnte planlegges brukt i undervisningen. Skoleelever skal kunne følge ekspedisjon fra dag til dag samtidig som de setter seg inn i viktige tema knyttet til nordområdene slik som miljø, klimaendringer, dyreliv, norsk polarhistorie og framtidige utfordringer i nord.

Ekspedisjonen skal formidle forholdene i Arktis basert på eksisterende kunnskap, og er ikke en forskningsekspedisjon.

Jeg er kjent med at det er begrensede midler Norsk Polarinstitutt har stilt til disposisjon for dette opplegget, og vil på denne bakgrunn konkluderer med at bruk av offentlige midler til ekspedisjonen er fullt ut akseptabelt.