Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1539 (2009-2010)
Innlevert: 29.06.2010
Sendt: 29.06.2010
Besvart: 02.07.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Omfanget av bompengefinansiering har økt de siste årene og vil ifølge regjeringens Nasjonale Transportplan for perioden 2010 - 2019 fortsatt øke. Økende bruk av bompenger gir også økende transportkostnader.
Kan statsråden legge frem oversikt som viser faktisk bompengekostnader for hhv. vogntog av normal lengde/vekt, buss og personbil på veistrekningene Oslo - Kristiansand (E18), Kristiansand - Stavanger (E39), Stavanger - Bergen (E39), Bergen - Ålesund (E39) og Ålesund - Trondheim (E39) i hhv. 2005, 2009 og 2014?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Tabellen under viser bompengekostnader på de aktuelle strekningene i 2005 og 2009, samt forventede kostnader i 2014 knyttet til prosjekter som er vedtatt av Stortinget i dag. Kostnadene er eksklusiv eventuelle rabatter ved bruk av brikke eller rabattkort.

Strekning Kjøretøy 2005

(2005-kr) 2009

(2009-kr) 2014

(2010-kr)

E18 Oslo – Kristiansand Vogntog 120 240 262

Buss (12 m) 120 240 262

Personbil 60 120 131

E39 Kristiansand – Stavanger Vogntog 66 76 50

Buss (12 m) 66 76 50

Personbil 33 38 25

E39 Stavanger – Bergen Vogntog 1 313 676 386

Buss (12 m) 825 600 386

Personbil 259 219 134

E39 Bergen – Ålesund Vogntog 379 116 0

Buss (12 m) 222 95 0

Personbil 66 59 0

E39 Ålesund – Trondheim Vogntog 430 434 80

Buss (12 m) 280 274 80

Personbil 95 87 40