Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:1540 (2009-2010)
Innlevert: 29.06.2010
Sendt: 30.06.2010
Besvart: 05.07.2010 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Synes statsråden at det er god saksbehandling at Høyre må purre 4 ganger for å få skriftlige svar på sine spørsmål om politidekning mv, mens den samme politiske ledelse i media oppfordrer til å stille spørsmål fordi departementet "satt på tall" man altså i virkelighetens verden måtte mase seg til å få?

Begrunnelse

I etterkant av at Høyres leder Erna Solberg stilte spørsmål vedrørende situasjonen i politiet den 3. mars 2010 og undertegnede fikk behandlet interpellasjon om samme tema 25. mars, sendte Erna Solberg på vegne av Høyre en rekke spørsmål som først ble besvart etter 4 purringer til departementet. I hele denne perioden ble det av politisk ledelse henvist til at man satt på tall som det bare var å "etterspørre", dvs. svar på de spørsmålene man allerede hadde stilt.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg antar det i spørsmålet vises til representanten Solbergs spørsmål datert 8. april 2010 om situasjonen i politiet. Spørsmålet ble besvart i brev datert 2. juni 2010.

Det er beklagelig at det av ulike årsaker tok urimelig lang tid å besvare spørsmålet. Justisdepartementet fikk videresendt spørsmålet fra Statsministerens kontor som var opprinnelig mottaker. Ved en feil ble saken da registrert som et ordinært innkommet brev og dermed ikke underlagt samme stramme oppfølgingsregime som normalt gjelder henvendelser fra Stortinget.

Normalt er saksbehandlingstiden på slike henvendelser i Justisdepartementet vesentlig kortere, og det arbeides hardt for å overholde de svarfristene som gis. Eksempelvis ble spørsmål fra representanten Solberg om bemanning i politiet datert 10. juni, besvart 21. juni. I nevnte svarbrev av 21. juni informeres det bl.a. om nye FAD-tall som viser en økning på 754 årsverk i politi- og lensmannsetaten fra 01.03.09 til 01.03.10.

Jeg vil for øvrig minne om at det ligger en del informasjon om utviklingen i bemanning og stillinger på Justisdepartementets nettsider og på politiets nettsider (www.politi.no).