Skriftlig spørsmål fra Arve Kambe (H) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:1570 (2009-2010)
Innlevert: 16.08.2010
Sendt: 16.08.2010
Besvart: 23.08.2010 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Arve Kambe (H)

Spørsmål

Arve Kambe (H): 19. juli 2010 ble Haugesund kommune oppført i ROBEK. Fylkesmannen i Rogaland begrunner dette med at kommunen ikke har fulgt sin egen vedtatte plan for dekning av underskudd – kommunelovens § 60.1.d.
Er det korrekt tolkning av kommuneloven § 60 (1d) at Haugesund kommune skal meldes inn i ROBEK til tross for at kommunen ikke har et udekket akkumulert underskudd og vil statsråden bidra til at Fylkesmannen omgjør sitt vedtak slik at Haugesund kommune fjernes fra Robek straks?

Begrunnelse

19. juli 2010 ble Haugesund kommune oppført i Register om betinget godkjenning og kontroll.
Fylkesmannen i Rogaland begrunner dette med at kommunen ikke har fulgt sin egen vedtatte plan for dekning av underskudd – kommunelovens § 60.1.d.
Bakgrunnen er slik:

1) Haugesund kommune fikk et underskudd på 23,3 mill. kr. i 2007 og et nytt underskudd på 42,8 mill. kr. i 2008.

2) Først vedtok kommunen å dekke inn underskuddet i 2009 og 2010 slik kommuneloven gir anledning til. 2007-underskuddet ble dekket inn i 2009-regnskapet.

3) 25.november 2009 vedtok bystyret å forsere inndekkingen av underskuddet slik at alt skulle dekkes inn i 2009-regnskapet. Kommunen la dermed en mer ambisiøs plan enn kommuneloven krever.

4) 16. juni 2010 vedtok bystyret ved regnskapsavslutningen for 2009 å dekke inn hele det gjenstående underskuddet.

Etter at bystyret godkjente 2009-regnskapet har dermed Haugesund kommune ikke underskudd i regnskapet. Det er i henhold til planen dekket inn på kortere tid enn kommunen trengte etter kommuneloven.
Fylkesmannen mener likevel at Haugesund kommune ikke har fulgt sin egen plan om å dekke inn underskuddet et år tidligere enn kommuneloven gir adgang til, og fører derfor kommunen som ikke har underskudd inn i Robek-registeret.
Fylkesmannen uttaler til Haugesunds Avis torsdag 12. august 2010 følgende;

"Dersom kommunen hadde holdt seg til den opprinnelige planen om å dekke underskuddet over to år – og gjennomført dette – hadde det ikke vært noen problemer, sier Grete E. Øvernes, som er avdelingsdirektør i forvaltningsavdelingen hos Fylkesmannen i Rogaland.
Hun bekrefter at det var vedtaket i fjor høst om å dekke inn hele 2008-underskuddet på 2009-regnskapet, som felte kommunen. Haugesund ble kvalifisert for ROBEK da dette vedtaket ikke ble innfridd. Det betyr ingenting at kommunen ser ut til å klare å oppfylle sin opprinnelige inndekningsplan.
– Noen vil kanskje si at regelverket er stivbent. Men når det har med økonomi å gjøre kan det godt være litt stivbent, sier Øvernes." Sitat slutt.

Jeg vil anbefale statsråden å ta en runde med Fylkesmannen i Rogaland, ta en gjennomgang av departementets eget forarbeid i utarbeidelsen av saken og bidra til at Fylkesmannen i Rogaland ikke bedriver synsing som går ut over innbyggerne i en kommune uten grunn.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Haugesund kommune ble på bakgrunn av Fylkesmannen i Rogalands brev av 8. juli 2010 til Kommunal- og regionaldepartementet meldt inn i Register om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK).

I brev av 3. august 2010 til Fylkesmannen i Rogaland påklaget kommunen avgjørelsen. Fylkesmannen oversendte 16. august 2010 kommunens brev til departementet.

Departementet har mottatt saken og har den under behandling, men ettersom Fylkesmannens brev med kommunens klage ble sendt inn til departementet for såpass kort tid siden, trenger jeg noe mer tid før jeg kan konkludere.