Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1576 (2009-2010)
Innlevert: 16.08.2010
Sendt: 17.08.2010
Besvart: 24.08.2010 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Hva er Norges posisjon i forhold til markeringen av 23. august som årlig, internasjonal minnedag for ofre for totalitære og autoritære regimer, omtalt som "European Day for Victims of Stalinism and Nazism"?

Begrunnelse

Undertegnede har merket seg internasjonale initiativ knyttet til etableringen av 23. august som internasjonal minnedag for ofre for totalitære og autoritære regimer, omtalt som "European Day for Victims of Stalinism and Nazism" på EUs offisielle hjemmeside (http://europa.eu/eucalendar/eventpopup.shtml?eventId=1276144).
Undertegnede viser i denne forbindelse bl.a. til en resolusjon fra Europaparlamentet 2. april 2009 hvor det ble oppfordret til å etablere "23 August as a Europe-wide Day of Remembrance for the victims of all totalitarian and authoritarian regimes", samt til OSSEs Vilnius-erklæring samme år hvor det uttrykkes støtte til markeringen.
Etter undertegnedes mening bør denne dagen markeres i Norge også.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Internasjonale minnedager representerer ofte en god sak eller et godt formål. Norge har derfor sluttet seg til konsensus om flere slike forslag. Imidlertid er det norsk holdning at det ikke bør gå inflasjon i slike minnemarkeringer. Det finnes omlag 65 minnedager bare i FN regi. I tillegg kommer minnedager vedtatt av Europarådet, Europaparlamentet og andre internasjonale organisasjoner.

Etter det vi har kjennskap til markeres denne europeiske minnedagen for ofre for nazisme og stalinisme, som viser til inngåelsen av Molotov-Ribbentrop pakten 23. august 1939, offisielt kun i Estland, Latvia og Georgia.

I Norge markeres allerede flere minnedager relatert til menneskerettighetene og til ofre for diverse inhuman virksomhet, som holocaustdagen 27. januar, minnedagen for torturofre 26. juni, kampen mot rasediskriminering 21. mars og kampen mot vold mot kvinner 25. november.

Regjeringen har ikke planer om offisiell markering av 23. august som minnedag for ofre for totalitære og autoritære regimer, men jeg vil legge til at jeg mener det er viktig med informasjon om og respekt for disse ofrene som skal markeres denne dagen.