Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1579 (2009-2010)
Innlevert: 17.08.2010
Sendt: 17.08.2010
Besvart: 24.08.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Miljøverndepartementet har i sommer aktivt markedsført rovviltgjerder som en løsning på rovviltutfordringene. Statssekretæren brukte inngjerdet innmark i Trysil som illustrasjon. I Grue har man et større område utmark inngjerdet. Gjentatte ganger har det vært problemer med rovvilt innenfor gjerdet og i disse dager forsøker man å sanke inn de beitsdyrene som har overlevd denne sommeren. Det er ikke mange.
Mener departementet fortsatt at rovviltgjerder er et godt miljøtiltak og løsning på rovviltproblemet?

Begrunnelse

Rovviltgjerder er massive inngrep i utmarka. Det begrenser og hindrer allmenn ferdsel og hjorteviltets vandringer påvirkes sterkt. Begge deler er svært problematiske. Det planeres en trase, gjerdet er høyt og det er strømførende ledninger med flere tusen volts spenning på toppen. Til tross for dette har rovvilt flere ganger klart å komme seg innenfor gjerdene. Det er eksempler på dette både fra Grue og Trysil. Det er interessant å høre hva departementet mener er feil med disse gjerdene. En kan jo undres over om traseene må planeres bedre, om gjerdene må være høyere eller om det må mer strøm til.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Det er mange som har lykkes godt med å forebygge tap til rovvilt ved å benytte rovviltsikre gjerder de senere år. Jeg mener de mange positive erfaringene med gjerder viser at dette er ett av flere forebyggende tiltak som kan fungere godt i områder med rovvilt.

Det er sterkt beklagelig at rovvilt har kommet innenfor rovviltsikre gjerder og gjort skade på husdyr. Det kan være flere årsaker til dette. Jeg mener det er viktig at vi nå først og fremst tar en gjennomgang for å kartlegge årsakssammenhenger så langt det er mulig i de tilfellene hvor gjerdene ikke har fungert etter intensjonen. I Hedmark har Fylkesmannen iverksatt et arbeid for å følge opp og evaluere gjerdeprosjektene og de tap av husdyr en har hatt i regionen.