Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1593 (2009-2010)
Innlevert: 19.08.2010
Sendt: 23.08.2010
Besvart: 30.08.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): I tillegg til kvotene for sprit og vin, kan hver enkelt nordmann over 12 år ta med seg inntil 10 kg ost og kjøtt når man har vært i utlandet i minst 24 timer. Taxfreebutikken på Gardermoen selger imidlertid verken tollfritt utenlandsk kjøtt eller ost, siden tollforskriften ikke åpner for dette.
Vil finansministeren åpne for taxfreesalg av kjøtt og ost på Gardermoen og andre norske flyplasser med internasjonal trafikk?

Begrunnelse

Varene som kan inngå i taxfreesalget på Gardermoen og andre norske flyplasser reguleres av § 4-30-13 i tollforskriften, der blant annet alkohol, tobakk, sjokolade og parfyme er nevnt. Denne avgrensingen har tidligere blitt begrunnet med at dette er varer med norske særavgifter, jfr. tidligere finansminister Kristin Halvorsens svar på mitt skriftlige spørsmål Dokument nr. 15:1542 (2008-2009). Kjøtt og ost har ikke slike særavgifter, men har derimot svært høye tollsatser. Den ordinære tollsatsen på fersk filet av storfekjøtt er f.eks. på 119,01 kroner per kilo, mens tollsatsen for revet ost er på 28,24 kroner per kilo. I tillegg til tollsatsen, kommer det 14 % merverdiavgift på salg av næringsmidler. Summen av toll og mva. gjør at taxfreesalg av kjøtt og ost på Gardermoen vil kunne bli svært populært.
Dagens regelverk resulterer også at mange flyreisende kommer hjem fra utlandet med bagasjen full av utenlandske dagligvarer, noe som er en lite miljøvennlig form for mattransport.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Som alminnelig hovedregel skal alle varer som innføres til Norge avgiftslegges med merverdiavgift, ev. toll og særavgifter ved innførselen. Regler om avgiftsfri innførsel (”taxfree”) er et begrenset unntak fra hovedregelen.

Det er riktig at det i dag kun tillates solgt/lagret alkohol, tobakk, sjokolade- og sukkervarer, parfyme/kosmetikk avgiftsfritt (”tax free”) på lufthavn, jf. tollforskriften § 4-30-13 første ledd og merverdiavgiftsloven § 6-27. Hovedregelen er altså at bare særavgiftspliktige varer kan selges uten avgift (merverdiavgift og særavgift). I tillegg tillates også avgiftsfritt salg av kosmetikk og parfyme som tidligere var særavgiftspliktig.

Jeg kan ikke se at det er noen god begrunnelse for å tillate at også andre varer som for eksempel kjøtt og ost skal kunne selges avgiftsfritt på Oslo lufthavn. Etter mitt syn er det ikke riktig å argumentere for at vareomfanget på flyplass utvides til også andre varer som for eksempel kjøtt og ost med den begrunnelse at slike varer tillates innført avgiftsfritt under den ordinære kvoten som reisende har. Slike varer vil normalt være kjøpt beskattet i utlandet. Hensynet til innenlandsk avgiftspliktig omsetning og til norske næringsdrivende tilsier at regelverket ikke liberaliseres ytterligere ved at ytterligere varer kan selges ubeskattet på lufthavn.