Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1596 (2009-2010)
Innlevert: 20.08.2010
Sendt: 23.08.2010
Besvart: 30.08.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): På Flisa i Hedmark har såkalt avgiftsfri diesel en pumpepris på kr. 8,61.
Hva består denne prisen av?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Merket diesel som selges fra bensinstasjoner er ikke omfattet av autodieselavgiften. Den er derimot omfattet av den betydelig lavere grunnavgiften på fyringsolje, som utgjør 0,886 kroner per liter mineralolje. I tillegg er den merkede dieselen ilagt CO2-avgift for mineralolje med en sats på 0,58 kroner per liter.

Merket diesel kan bl.a. benyttes i traktorer, anleggsmaskiner og motorredskaper. I Stortingets vedtak om avgift på olje til framdrift av motorvogn (autodieselavgift) § 3, framgår det i hvilke motorvogner og til hvilke formål den merkede oljen for øvrig kan benyttes.

Tabellen nedenfor viser hvilke komponenter som inngår hvis pumpeprisen er 8,61 kroner;

Pumpepris (kroner per liter) 8,61

Merverdiavgift 25 pst. 1,722

Grunnavgift på fyringsolje 0,886

CO2-avgift 0,58

Utsalgspris u/avgifter 5,422