Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1604 (2009-2010)
Innlevert: 23.08.2010
Sendt: 23.08.2010
Besvart: 30.08.2010 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Hva vil utenriksministeren gjøre for å følge opp Europarådets resolusjon 1748 (2010), der man ber om at den israelske soldaten Gilad Shalit snarest blir løslatt?

Begrunnelse

Den israelske soldaten Gilad Shalit ble tatt til fange av væpnede palestinere 25. juni 2006 og har siden ikke hatt kontakt hverken med familie eller internasjonale organisasjoner.
Europarådets Parlamentarikerforsamling vedtok i sitt junimøte Resolution 1748 (2010) der man ber palestinerne både å gi Røde Kors adgang til å besøke den fangede israelske soldaten Gilad Shalit, samt løslate ham.
Norge fremstår som en av de viktigste økonomiske bidragsytere både direkte og indirekte til palestinerne, noe som også burde gi oss innflytelse på palestinske myndigheters avgjørelser.
Utenriksministeren har uttalt til media at utveksling av fanger mellom israelske og palestinske myndigheter ikke var veien å gå, uten at han har kommet med noen alternativer for å få løslatt Gilad Shalit.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Jeg har ved gjentatte anledninger oppfordret til frigivelse av korporal Gilad Shalit. Hans fangenskap, som nå er i sitt femte år, er uakseptabelt. Norge slutter fullt opp om Europarådets resolusjon 1748 (2010) både når det gjelder kravet om umiddelbar tilgang til Shalit for Røde Kors og kravet om hans løslatelse.

Det er Hamas’ ansvar å etterleve oppfordringene fra det internasjonale samfunnet om Shalit. Det er opplagt at Hamas i denne saken bryter med fundamentale prinsipper i den internasjonale humanitærretten. Norge vil derfor fortsette å oppfordre Hamas til å løslate Shalit.