Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1601 (2009-2010)
Innlevert: 20.08.2010
Sendt: 23.08.2010
Besvart: 30.08.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Ringvei Vest etappe 1 er ferdig bygget. Nødvendig godkjenning av systemer knyttet til sikkerhet og trafikkovervåkning installert i Knappentunnelen mangler fortsatt. Dette medfører at et veianlegg til 2 mrd. kr står ferdig uten at det kan tas i bruk.
Hva vil statsråden gjøre for å få åpnet, Ringvei vest snarest mulig uten ytterligere forsinkelser og samtidig sørge for at slik forsinkelse av ferdigbyggede anlegg ikke skjer igjen?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Det er hensynet til trafikksikkerheten som er årsaken til denne nødvendige forsinkelsen av åpningen av Ringveg vest. Jeg har fått opplyst fra Vegdirektoratet at Knappetunnelen er en komplisert tunnel med mye teknisk utstyr som skal koples sammen, feilsøkes og testes mot hverandre. Styringssystemet tilpasses den enkelte tunnel, og det er derfor utviklet egen programvare for overvåkning og styring av Knappetunnelen. Ved testing av styringssystemene ble det registrert en del sikkerhetskritiske feil. Feilsøkingen i styringssystemene ble dessverre ikke ferdig tidsnok til at prosjektet kunne åpnes for trafikk 11. august 2010, som tidligere planlagt.

Knappetunnelen har to løp som er 2,5 km lange, og forventes å få en årsdøgntrafikk på 24 000 kjøretøy. Før Statens vegvesen Region vest kan søke Vegdirektoratet om sikkerhetsgodkjenning av tunnelen, skal det dokumenteres en omfattende utprøving av det totale sikkerhetssystemet for trafikkstyring, samt overvåkning av trafikken og tunnelens driftsutstyr. Dette innebærer alt fra å oppdage kjøretøy som får motorstopp, til stenging av et kjørefelt, tunnelløp, tunnelramper eller hele tunnelen, samt styring av dreneringspumper eller ventilasjon. Tunnelen overvåkes og styres av hele 1 532 objekter som brannskap, kamera, vifter, gassensorer, lysmålere etc. Disse må virke sammen i mange ulike scenarier. Før styrings- og overvåkningssystemet er feilfritt, kan ikke tunnelen åpnes for trafikk. Det er spesielt viktig at skilt og bommer ikke gir feil informasjon ved omdirigering av trafikken, slik at trafikanter møtes i samme felt. Slike forhold kan ikke testes med trafikk i tunnelen.

Jeg kan opplyse at det arbeides med forslag til nye prosedyrer for uttesting av styrings- og overvåkningssystemer for vegtunneler. De nye prosedyrene vil sette klare krav til entreprenører og utbyggingsprosjekter i Statens vegvesen om delmål og akseptansekrav i forhold til testing og godkjenning av styrings- og overvåkningssystemer for tunneler. Dette vil sikre at eventuelle problemer med styrings- og overvåkningssystemer blir fanget opp på et tidlig tidspunkt, slik at store forsinkelser unngås.