Skriftlig spørsmål fra Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1616 (2009-2010)
Innlevert: 24.08.2010
Sendt: 24.08.2010
Besvart: 30.08.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Ingebjørg Amanda Godskesen (Uav)

Spørsmål

Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP): Viser til mine tidligere spørsmål om midler til midtdelere på strekningen Bietunnelen - Grimstadporten. Stadig skjer det ulykker på denne strekningen. Vi ser med stor frykt på vinteren som er i anmarsj. Det har allerede vært en dødsulykke på strekningen. Torsdag 5. august var det nok en ulykke på strekningen.
Kan statsråden få fortgang i utbedring og utplassering av midtdelere på denne vegbiten slik at vi kan unngå flere møteulykker hvor mennesker blir hardt skadet eller drept?

Begrunnelse

Tidligere spørsmål i denne sak: Dokument nr. 15:445 (2009 - 2010) 10.01.2010, dokument nr. 15:595 (2009-2010) 02.02.2010, dokument nr. 15:746 (2009-2010) 25.02.2010.
5. august var det nok en ulykke ute på denne farlige strekningen i Grimstad kommune i Aust-Agder. En bil punkterte, kom over i feil kjøreretning, sneiet en motgående bil og denne motgående bilen frontkolliderte da med en tredje bil. Dermed var vi altså over midtstreken flere ganger i samme ulykke. Dette viser klart og tydelig det store problemet vi har her. Skadeomfanget på personene som var involvert er ennå ikke offentliggjort.
Det er på samme strekning hvor det tidligere i år ble drept en politimann. Han ble drept da en bil under flukt kjørte over i motgående kjørefelt.
I tillegg kommer de ulykker jeg har skissert i tidligere spørsmål. Ut over dette har det vært mange mindre ulykker, men også mange nestenulykker.
Jeg stoler på at statsråden husker sine skriftlige svar med løfte om penger til utbedring av strekningen i statsbudsjettet for 2011. I og med at det viser seg at denne strekningen jo er ekstra ulykkesutsatt, er det et stort håp om å komme i gang enda tidligere dersom Statens Vegvesen kan og penger blir bevilget til dette formål.
Ingen har familie og eller venner å miste. Derfor er det om å gjøre å få dette på plass så fort som overhodet mulig, så man slipper å få liv på samvittigheten.

Her er link til siste ulykke. http://agderposten.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100805/LOKAL8/708059977/1001/ABONNEMENT

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg vil vise til mine svar på spørsmålene nr. 445, 595 og 746 fra representanten Godskesen i denne saken. Jeg er fortsatt positiv til å forsere arbeidet med midtrekkverk på den aktuelle strekningen så langt det er praktisk og budsjettmessig mulig. Det må utarbeides en reguleringsplan for strekningen, og dette arbeidet er i full gang hos Statens vegvesen. Statens vegvesen opplyser at det kan være mulig å starte utbyggingen i 2011, hvis arbeidet med reguleringsplanen ikke møter på noen alvorlige hindringer. Jeg vil eventuelt komme tilbake til saken i forbindelse med statsbudsjettet for 2011.