Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1679 (2009-2010)
Innlevert: 06.09.2010
Sendt: 06.09.2010
Besvart: 17.09.2010 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Flere ledere i små og mellomstore bedrifter har tatt kontakt og vist til at de har store utfordringer med å holde tritt med det offentliges krav til rapportering om virksomheten til ulike instanser.
Kan statsråden gjøre greie for hvor mange skjema/blanketter som er blitt fjernet i 2010 grunnet at de er inkorporert i Altinn-portalen og ikke erstattet av nye?

Begrunnelse

Små og mellomstore bedrifter i Norge driver med stramme økonomiske og administrative rammer.
Samtidig kreves det innmelding og rapportering av opplysninger av ulik art om virksomheten til offentlige instanser.
Flere av skjema/blankettene kan i hovedsak være sammenfallende, men skal av ulike årsaker rapporteres til ulike offentlige instanser.
Arbeidet med å fylle ut og rapportere disse opplysningene skriftlig eller elektronisk tar mer og mer tid, med den konsekvens at administrativ ledelse av selskapet og fokus på produksjon og tjenesteyting blir lidende.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Altinn inneholder i dag om lag 450 elektroniske skjemaer. Det er så langt i 2010 produksjonssatt i alt 47 elektroniske skjemaer, inkludert 21 som benytter innlogging via Altinn, såkalte lenketjenester. Dette betyr ikke at de samme papirskjemaene er fjernet, siden deler av befolkningen ikke har tilgang på elektronisk utstyr som muliggjør innsending via Altinn. På sikt er det et mål å avvikle alle papirskjemaer i kommunikasjonen med næringslivet.

Det har skjedd et generasjonsskifte i Altinn i løpet av året med overgangen til ny teknologisk arkitektur, den såkalte Altinn II-plattformen. På grunn av denne oppgraderingen har utviklingstakten for nye tjenester vært noe redusert det siste året, men vi vil samtidig være bedre rustet fremover til å møte de behovene næringslivet har for gode og effektive elektroniske løsninger.