Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1619 (2009-2010)
Innlevert: 24.08.2010
Sendt: 25.08.2010
Besvart: 01.09.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Det er omfattende telehivskader på deler av nye Rv 2 mellom Kløfta og Nybakk. I Teknisk Ukeblad 13/8 tar Statens Vegvesen selvkritikk på grunnarbeidet på strekningen. Dersom noe slikt hadde skjedd i et OPS samarbeid, hadde utbygger måttet ta hele regningen for utbedringer selv, men når SVV slurver er det skattebetalerne og bilistene som må ta regningen.
Vil statsråden ta initiativ til oppdatering av veibyggingskravene, og rette feilene uten at ekstraregningen sendes til bilistene i form av ekstra bompenger?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Statens vegvesen har opplyst at det pågår en revisjon av Håndbok 018 Vegbygging og at kravene til frostsikring av veger vil bli vurdert spesielt. Når det gjelder rv 2 Kløfta – Nybakk har Statens vegvesen undervurdert problemene med varierende grunnforhold på den aktuelle strekningen. Statens vegvesen vurderer nå hvilke tiltak som skal iverksettes på strekningen som ble skadet av telehiv og hvilke krav som skal stilles til grunnarbeid ved videreføringen av utbyggingen av rv 2. Jeg forutsetter at de tiltak som kan bli aktuelle på den skadede vegen, for eksempel nytt asfaltdekke og utbedret drenering, vil bli finansiert med statlige midler.