Skriftlig spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1623 (2009-2010)
Innlevert: 26.08.2010
Sendt: 26.08.2010
Besvart: 02.09.2010 av forsvarsminister Grete Faremo

Ine Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine Eriksen Søreide (H): NATO er inne i en prosess hvor dagens organisasjon og kommandostruktur vurderes endret. En reorganisering vil kunne ha konsekvenser for Allied Command Transformation (ACT), inkludert Joint Warfare Centre (JWC) på Jåttå.
Hva er regjeringens holdning til en eventuell flytting eller nedleggelse av JWC, og hvordan vil regjeringen arbeide for å opprettholde JWC og NATOs tilstedeværelse i Norge dersom dette kommer opp i alliansen?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 26. august 2010 med spørsmål fra stortingsrepresentant Ine M. Eriksen Søreide vedrørende den pågående gjennomgangen av NATOs kommandostruktur, samt hvilke konsekvenser dette kan få for Joint Warfare Centre (JWC) på Jåttå.

Jeg mener Jåtta har en meget velfungerende organisasjon og sterkt fagmiljø, hvor det er gjort betydelige investeringer også de seneste år. Jåtta er en meget formålstjenelig og nødvendig institusjon for NATO. Mitt klare utgangspunkt er derfor at både NATO og Norge trenger JWC i framtiden.

I NATOs reformprosess, som blant annet vil sette søkelys på kommandostrukturen, vil jeg gi utrykk for dette syn på vegne av Norge. Vi kan selvsagt ikke utstede noen form for garantier for hva sluttresultatet av den bebudede og ønskede reformprosess vil innebære for hvert enkelt medlemsland, men mitt og regjeringens utgangspunkt er at NATO bør videreføre driften ved Jåttå.