Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1625 (2009-2010)
Innlevert: 26.08.2010
Sendt: 26.08.2010
Besvart: 06.09.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): 01.01.2010 ble avtalen mellom NSB og TimeExpressen, om at pendlere med NSBs månedskort kunne bruke dette også på TimeExpressen, sagt opp med begrunnelse om at avtalen ikke var lønnsom for NSB. I svar pr 21.01.2010 til undertegnede og stortingsrepresentant Irene Johansen om opphevelsen fra NSB svarte statsråden at samferdselsdepartementet var i dialog med NSB om saken.
Hva kom ut av dialogen som gjør hverdagen for pendlerne i Indre Østfold bedre?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Billettsamarbeidet på strekningen Mysen – Oslo ble etablert i februar 2000, som en følge av få togavganger på denne relasjonen. I desember 2008 ble det innført timesruter med tog på strekningen, slik at den opprinnelige begrunnelsen for billettsamarbeidet ikke lenger er til stede. NSB vurderer at deres rutetilbud med tog nå er tilfredsstillende og at togtilbudet står på egne ben.

I forbindelse med driftsforstyrrelsene sist vinter ble det iverksatt økt bussberedskap på Mysen og Askim stasjon i en lengre periode for å sikre at alle NSBs kunder fikk transport ved store forsinkelser eller innstillinger. NSB har fått gode tilbakemeldinger på dette tiltaket og slike beredskapsbusser vil bli vurdert hvis det oppstår lignende avvikssituasjoner i framtiden. Driftssituasjonen har nå normalisert seg og NSB mener at tilbudet på Østre linje fungerer tilfredsstillende.

Som nevnt i mitt svar på skriftlige spørsmål nr. 344 og 520 informerte jeg om at Samferdselsdepartementet ville ha en dialog med NSB om samspillet mellom konsernets buss- og togvirksomhet, herunder den type billettsamarbeid som tidligere ble praktisert på strekningen Mysen – Oslo. I følge NSB legger regelverket innenfor offentlige anskaffelser, statsstøtte og konkurranse begrensninger i adgangen for driftsmessig samordning mellom konsernets buss- og togvirksomhet. Blant annet er vurderingen at en eventuell videreføring av billettsamarbeidet på strekningen Mysen – Oslo må skje ved at busspartner velges gjennom konkurranse. Som nevnt vurderer nå NSB togtilbudet på denne strekningen å være tilfredsstillende og har av den grunn ikke gjennomført et slikt anbud. Departementet har tatt NSBs vurdering til etterretning.