Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1635 (2009-2010)
Innlevert: 30.08.2010
Sendt: 30.08.2010
Besvart: 10.09.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): I følge en NTB melding 23.08.10 sier statsråden at Statoil er viktig for Norges fornybarsatsing fordi "store selskapers medvirkning er viktig for teknologisprang". Samtidig har Statkraft ventet i 18 måneder på svar om egenkapitalsituasjonen for å gjennomføre investeringer.
Hva mener statsråden at Statoil kan utrette innen fornybarenergi, som ikke Statkraft eller andre aktører kan, og hvis det er slik at statsråden mener Statoil har et fortrinn pga tilgang på kapital, hvorfor tilføres da ikke Statkraft nødvendig kapital?

Begrunnelse

NTB-melding: http://www.tu.no/energi/article256016.ece

Statkraft har ved flere anledninger ytret ønske om økt tilføring av kapital for å kunne satse innen fornybar energi. Selskapet måtte vente urimelig lenge på en avklaring og regjeringen har ikke etterkommet ønsket. Samtidig har flere rødgrønne politikere antydet at de vil tvinge Statoil til å gjennomføre investeringer innen fornybar energi dersom selskapets styre skulle velge bort slike investeringer.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: For at man i fremtiden skal lykkes med å finne frem til gode løsninger for utnyttelse av fornybare energikilder er det åpenbart for meg at både myndigheter, forskningsmiljøer og kommersielle aktører har en viktig rolle å spille.

Som et stort energiselskap med en unik erfaring fra olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel, har Statoil viktig kompetanse når det gjelder utvikling og å ta i bruk ny teknologi. Etter min oppfatning kan denne kompetansen vise seg å bli verdifull for utvikling av nye løsninger innen fornybar energi, kanskje særlig knyttet til utvikling av vindkraft offshore, et område hvor selskapet i den senere tid har satset betydelig.

Statoils generalforsamling besluttet i mai 2009 å endre formålsparagrafen i selskapets vedtekter til å inkludere tilføyelsen ”andre energiformer”. Selskapet gjorde dette for å synliggjøre satsning på utvikling av andre energiformer, blant annet vindkraft, biodrivstoff og hydrogen.

Jeg legger til grunn at selskapet vil drives i tråd med sin formålsparagraf og uttalte strategi.

Som representanten Solvik-Olsen er kjent med, er eierskapet i Statkraft organisert under nærings- og handelsminsteren.