Skriftlig spørsmål fra Henning Skumsvoll (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1672 (2009-2010)
Innlevert: 03.09.2010
Sendt: 06.09.2010
Besvart: 13.09.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Henning Skumsvoll (FrP)

Spørsmål

Henning Skumsvoll (FrP): FNs Klimapanel har det siste vært utsatt for omfattende kritikk blant annet på grunn faktafeil i rapportene og uheldig organisering. Et uavhengig utvalg fremla den 30.08.10 en rapport med omkring 20 forslag til konkrete forbedringer av FNs klimapanels organisering og åpenhetsproblem. Blant anbefalingene er at klimapanelets leder bare skal sitte i en "assessment period".
Støtter regjeringen dette punktet konkret, og hvilke initiativ tar Norge for at utvalgets rapport og endringsforslag skal følges opp?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Jeg vil først presisere at rapporten til komiteen som gjennomførte en uavhengig gjennomgang av FNs klimapanels arbeidsformer og organisering overordnet er positiv til panelets arbeid. Utvalget kommer imidlertid med flere forslag til hvordan arbeidet og strukturen til panelet kan styrkes. Regjeringen stiller seg generelt positiv til tiltak som bedrer arbeidet til panelet og som styrker panelets rolle som et troverdig organ som sammenfatter og formidler verdens klimaforskning.

Rapporten skal diskuteres på Klimapanelets plenumsmøte som avholdes i Sør- Korea i oktober. I Norge er Klima- og forurensningsdirektoratet kontaktpunkt for FNs klimapanel, og direktoratet vil delta på møtet og følge opp og støtte forslag som vil forbedre strukturen og arbeidsmetodene til Klimapanelet. I denne forbindelse vil også anbefalingen om at panelets leder bare skal sitte i én gang ”assessment period” bli vurdert.