Skriftlig spørsmål fra Solveig Horne (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1666 (2009-2010)
Innlevert: 03.09.2010
Sendt: 03.09.2010
Besvart: 10.09.2010 av forsvarsminister Grete Faremo

Solveig Horne (FrP)

Spørsmål

Solveig Horne (FrP): FrP anser norsk samarbeid med Nato som en svært sentral del av Norges forsvarspolitikk. Godt samarbeid og forståelse er derfor svært viktig. Stavanger Aftenblad har den siste tiden avdekket planer om å nedlegge den militære aktiviteten på Sola Flystasjon.
Hvilke konsekvenser ser statsråden at en nedleggelse av Sola Flystasjon, samt Madlaleiren, vil få for Norge som vertsnasjon for ulike Nato aktiviteter, og vil Statsråden gi et klart signal til Forsvaret om at vi ønsker at Natos operasjoner i Norge skal bestå?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 3. september 2010 med spørsmål fra stortingsrepresentant Solveig Horne om Sola flystasjon og Madla leir sett i forhold til NATO-aktiviteter i Norge.

Regjeringen vil opprettholde vertslandsstøtten Norge i dag yter til Joint Warfare Centre (JWC) i Stavanger. I tillegg til den støtten vi har forpliktet oss til, har JWC benyttet Madla til forlegning av personell som deltar på kurs i perioder med ledig forlegningskapasitet. Som en del av implementeringen av stortingsvedtaket om å nedlegge Madla leir, gjennomføres det som kjent og i tråd med etablert praksis en gjennomgang og kvalitetssikring av forutsetningene for flyttingen. Jeg vil komme tilbake til Stortinget om dette på egnet måte.

Sola flystasjon har ikke hatt norske vertslandsforpliktelser overfor JWC. Stortingets beslutning om å legge ned Sola som militær flystasjon 1. august 2009 har derfor ikke hatt noen konsekvenser overfor NATO.

Regjeringen prioriterer tilrettelegging for fortsatt alliert tilstedeværelse i Norge, både for JWC og regelmessig trening for allierte styrker i Norge. Forsvaret tilrettelegger daglig for at militære styrker fra en rekke medlemsland i NATO kan gjennomføre militær trening og øvingsvirksomhet i Norge. Dette er noe Forsvaret også skal gjøre i fremtiden.