Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:1683 (2009-2010)
Innlevert: 06.09.2010
Sendt: 06.09.2010
Rette vedkommende: Miljø- og utviklingsministeren
Besvart: 13.09.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Det har oppstått to forskjellige pilegrimsleder på deler av strekningen mellom Oslo og Nidaros.
Hvilken strekning anser statsråden som den historisk riktige pilegrimsleden, og hva vil statsråden gjøre for å informere pilegrimene om dette?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Miljøverndepartementet tok initiativ på begynnelsen av 1990-tallet til å få registrert, tilrettelagt og merket de gamle pilegrimsledene i Norge. Det ble startet opp et stort utviklingsarbeid hvor Riksantikvaren, Direktoratet for naturforvaltning, Nidaros bispedømme og en rekke etater var involvert. I 1997 ble pilegrimsleden mellom Oslo og Nidaros (på vestsiden av Mjøsa over Ringerike og Hadeland) offisielt åpnet av HKH Kronprins Haakon i forbindelse med kulturminneråret i 1997.

I årene etter 1997 har mange leder blitt tilrettelagt og godkjent av Riksantikvaren og fylkeskommunene. Dette gjelder også leden mellom Oslo og Hamar (på østsiden av Mjøsa, over Grorud og Gjelleråsen) som ble godkjent i 2003. Denne kobler seg på leden i Hamar som ble godkjent i 1997.

For å få godkjent en gammel ferdselsveg som pilegrimsled må man kunne dokumentere at den er tuftet på Olavsarven og at det er en pilegrimstradisjon knyttet til leden. Målet for vandringen skal være Nidaros. Jeg vil gjerne understreke at det gjøres et grundig forarbeid før en pilegrimsled blir offisielt godkjent, slik at det både for østlig og vestlig led mot Nidaros er dokumentert på ulike måter at det er pilegrimstradisjon knyttet til ledene.

Jeg vil tilføye at i løpet av de mange hundre år som har gått siden pilegrimstradisjonen var levende i Norge, kan flere av sporene være visket ut, vegfar kan være nedbygget, oppdyrket eller grodd igjen. Selv om en pilegrimsled i dag ikke følger nøyaktig et gammelt vegfar hele veien, vil imidlertid landskapet med fjell og vidder i hovedsak være det samme som i tidligere tider.

Når det gjelder informasjon om pilegrimleder og vandringer ble det i 2010 opprettet 5 regionale pilegrimskontorer i Oslo, Gran, Hamar, Sør-Fron og Dovre. Disse har bl.a. som primæroppgave å informere og veilede om pilegrimsvandring og pilegrimsleder i sin region. Det er også etablert nettsteder hvor det vil være naturlig å søke informasjon om pilegrimsleder og vandringer.