Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:1686 (2009-2010)
Innlevert: 06.09.2010
Sendt: 07.09.2010
Besvart: 10.09.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Den pågående evalueringen av skattereformen fra 2006 er varslet ferdig i løpet av 2010. Det har kommet lite informasjon om hvordan arbeidet utvikler seg og om det er avdekket spesielle utfordringer (f.eks. behovet for å styrke norsk privat eierskap) så langt i prosessen. Intensjonen da evalueringen startet var at man skulle ha en bred involvering av relevante og berørte miljøer.
Hvilke utfordringer vil bli vektlagt og hvilke miljøer er aktivt involvert i evalueringen?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Ved evalueringen av skattereformen vurderes aksjonærmodellen, fritaksmetoden og beskatningen av selvstendig næringsdrivende, samt reformens fordelingsvirkninger, administrative kostnader og tilpasningsproblemene som preget det gamle skattesystemet.

Departementet har i dette arbeidet hatt samarbeid med ulike miljøer. Det er satt ut tre utredningsoppdrag til eksterne utredere om hhv. aksjonærmodellen, fordelingsvirkninger og administrative kostnader. Rapportene fra de eksterne utrederne vil bli ferdigstilt i løpet av høsten 2010. I tillegg har departementet avholdt to faglige seminarer med skatteeksperter fra ulike institusjoner i både Norge, Sverige og Danmark. Det har også vært avholdt et møte mellom departementet og en bredt sammensatt kontaktgruppe med aktører fra organisasjons- og næringsliv. Det vil bli avholdt et nytt kontaktgruppemøte i løpet av høsten 2010. Departementet har mottatt en rekke innspill til arbeidet som følge av disse arrangementene.

Jeg vil komme tilbake til tidspunktet for når evalueringen skal legges fram for Stortinget.