Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1704 (2009-2010)
Innlevert: 10.09.2010
Sendt: 10.09.2010
Rette vedkommende: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 24.09.2010 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): En del offentlige eide virksomheter driver utstrakt sponsing av ideelle organisasjoner og aktiviteter. I enkelte tilfeller beveger man seg dog på grensen til at den økonomiske støtten kan oppleves å være politiske motivert, der man enten ønsker å oppnå en konkret fordel eller sikre et parti makt.
Hvordan stiller statsråden seg prinsipielt til om Statkraft kan gi økonomisk støtte til et politisk parti, enten direkte "partistøtte" eller eventuelt gjennom støtte til et konkret utredningsprosjekt i regi av et bestemt parti?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Da spørsmål nr. 1704 vedrører Statkraft SF hvor eierskapet forvaltes av Nærings- og handelsdepartementet har olje- og energiministeren oversendt spørsmålet til nærings- og handelsministeren for besvarelse.

I Statkrafts grunnleggende etiske prinsipper slik de er beskrevet i ”Statkrafts leveregler” går det fram at det ikke skal gis støtte til politiske partier. I Statkrafts leveregler punkt 16 Politisk virksomhet, heter det:

”Statkraft støtter ikke politiske partier eller politikere. Statkraft kan delta i offentlig debatt når dette er i konsernets interesse. Alle som jobber for, opptrer på vegne av eller representerer Statkraft står fritt til å delta i demokratisk politisk virksomhet, men dette må være uten henvisning eller i tilknytning til vedkommendes forhold til Statkraft.”

Jeg mener dette er en prinsipielt riktig linje for Statkraft.