Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1705 (2009-2010)
Innlevert: 10.09.2010
Sendt: 10.09.2010
Besvart: 17.09.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Avisen Varden hadde 7. september 2010 en sak om en varebil registrert ved biltilsynet i Rogaland, som ved etterkontroll viste seg å ikke ha plass til "statskassen" på 140*90*105cm. Varebileieren sitter nå igjen med en regning på 154 000 i avgifter, til tross for at varebilen med de grønne skiltene var kjøpt inn i god tro og godkjent som varebil ved en trafikkstasjon i Rogaland.
Mener statsråden at det er rettferdig at uskyldige bilkjøpere kan bli ruinert på denne måten?

Begrunnelse

Jeg har også tidligere tatt opp urimelig særnorske avgiftsbestemmelser for varebiler i blant annet skriftlig spørsmål Dokument nr. 15:191 (2009-2010) og Dokument nr. 15:1577 (2007-2008).

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Det er to avgiftsmessige definisjoner av kjøretøy som i henhold til vegmyndighetenes regelverk teknisk klassifiseres som varebil. For varebil klasse 1 betales full avgift (personbilavgift), mens for kjøretøy som oppfyller visse vilkår (varebil klasse 2), skal det kun betales 22 % av full avgift.

Den lave avgiftssatsen har til hensikt å tilgodese kjøretøy som typisk brukes i næringsvirksomhet. For å motvirke at andre brukergrupper anskaffer varebiler er det, i tillegg til kravene for å oppnå kjøretøyteknisk status som varebil, innført særlige krav til lasterom, skillevegg og seter. Vilkåret om fastmontert skillevegg mellom førersetene og godsrommet skal sikre at volumet i godsrommet er stort nok til å oppfylle kassekravet.

Ved en eventuell flytting av skilleveggen vil godsrommets mål reduseres. Dette kan føre til at kravet til varebil klasse 2 etter § 2-3 i forskrift om engangsavgift ikke lenger er oppfylt. Dersom dette er tilfellet, må registrert eier av kjøretøyet betale full avgift.

Saken det vises til, er klaget inn til Toll- og avgiftsdirektoratet og er for tiden under behandling der. Jeg finner det derfor ikke hensiktsmessig å kommentere denne saken konkret.