Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1708 (2009-2010)
Innlevert: 10.09.2010
Sendt: 10.09.2010
Besvart: 16.09.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Verdens fremste togeksperter skal nå utrede høyhastighetsbane i Norge. Om det skulle bli bygget slike baner i Norge blir det et nytt transportkonsept med tilhørende omfattende finansieringsbehov. Det kan være nyttig at internasjonal kompetanse brukes for å se på fornyelse av norsk samferdselspolitikk. Særlig innenfor veisektoren ligger Norge langt etter land det er naturlig å sammenligne seg med.
Hvilken strategi har statsråden for å utvikle norsk veisektor gjennom bruk av internasjonale veieksperter?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Vegsektoren i Norge er i stadig utvikling. Dette skjer blant annet gjennom omfattende internasjonal erfarings- og kunnskapsutveksling. På mange områder er Norge langt framme i kunnskapsutviklingen. Likevel er det mye kunnskap å hente fra andre land.

Statens vegvesen deltar i et omfattende internasjonalt samarbeid for å innhente og spre kunnskap og kompetanse innenfor hele vegsektoren. Etaten er medlem i flere store internasjonale tverrfaglige organisasjoner og i spesialiserte fagorganisasjoner og nettverk, for eksempel innenfor bru, tunnel, vegdekker og vegkonstruksjoner, ITS m.m. Statens vegvesens eksperter er etterspurt som rådgivere i mange land og som foredragsholder på internasjonale konferanser.

Internasjonale rådgivere og entreprenører virker også i Norge innenfor hele vegsektoren. De fleste store bedriftene er i dag internasjonale og tar oppdrag i både Norge og andre land. Lov og forskrift om offentlige anskaffelser pålegger at anbudskonkurranse over en viss verdi skal utlyses i EU-området. Det er en ambisjon å legge til rette for at flere utenlandske entreprenørselskaper deltar i anbuds- konkurranser på større prosjekter i Norge. Dette bidrar også til utvikling av ny kunnskap, kompetanse og erfaring på tvers av landegrensene.

Jeg legger til grunn at Statens vegvesen fortsetter å utvikle seg som kunnskapsbedrift, og at etaten fortsetter å søke ny kunnskap og kompetanse i sin omfattende kontakt med vegsektoren i andre land.