Skriftlig spørsmål fra Henning Skumsvoll (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1721 (2009-2010)
Innlevert: 13.09.2010
Sendt: 14.09.2010
Besvart: 22.09.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Henning Skumsvoll (FrP)

Spørsmål

Henning Skumsvoll (FrP): Igjen har det vært en stor trafikkulykke på E39 vest for Kristiansand. Fire ungdommer i alderen 18-20 år omkom. Bilen ungdommene satt i kom over i motsatt kjørefelt, og kolliderte med en møtende lastebil. For et år siden så omkom tre personer på E39 ved Flekkefjord. Statsråden svarte da på mitt spørretimespørsmål at midtdeler ikke var aktuelt ved ulykkesstedet i Flekkefjord.
På grunnlag av siste ulykke på E39 kan jeg be om en redegjørelse om hva statsråden tenker er nødvendige tiltak på trafikkutsatte E39 ved Try?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Det har dessverre vært flere alvorlige ulykker på E39 de siste årene. På strekningen der den siste ulykken skjedde, er det et 1,3 km langt forbikjøringsfelt. Statens vegvesen vil umiddelbart sette opp midtrekkverk på 400 meter av strekningen. På resten av strekningen er det stigning og derfor behov for å beholde forbikjøringsfeltet. I tillegg vil Statens vegvesen gjennomføre en trafikksikkerhetsinspeksjon for E18 mellom Kristiansand og Stavanger, bl.a. for å vurdere behovet for å gjennomføre strakstiltak på flere punkter/strekninger.

Som del av arbeidet med Nasjonal transportplan 2014–2023 har Statens vegvesen startet arbeidet med en konseptvalgutredning (KVU) for E39 fra Søgne i Vest-Agder til Ålgård i Rogaland. Mer omfattende tiltak på strekningen i forlengelsen av denne utredningen vil eventuelt bli vurdert i forbindelse med arbeidet med Nasjonal transportplan 2014–2023.