Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:1722 (2009-2010)
Innlevert: 15.09.2010
Sendt: 15.09.2010
Besvart: 22.09.2010 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Vil statsråden ta initiativ til å sikre at kommunene får en mer ensartet praksis i behandlingen av oppsetting av partytelt, slik at disse ikke behandles som tiltak som krever søknad og tillatelse iht. plbl. § 20-3?

Begrunnelse

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) og der tilhørende forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) regulerer hvordan bygninger settes opp og skal gi klare definisjoner på hva som regnes for bygning og hva som ikke er det. Det har ikke lyktes spørreren å finne hvor i denne lov og tilhørende forskrift hva som regulerer tiltak som såkalte "partytelt". Slike teltløsninger, som brukes av et økende antall personer i by og bygd, er ment å beskytte en mot naturens elementer når man samles til hyggelig lag.
Spørreren har mottatt henvendelser fra enkeltpersoner som mener seg utsatt for unødvendige krav for byggesaksbehandling. Blant annet er disse kravene basert på ulike tolkninger av hva et partytelt er for noe. Eksempler på dette er mindre tiltak på bebygd eiendom (plbl. § 20-2 a), fasadeendring (plbl. § 20-1 c) og plassering av midlertidige bygninger (plbl. § 20-1 j). Dette kan tyde på at kommunene ikke behandler denne typen søknader på en ensartet måte og at det råder noe forvirring om hvordan slike saker skal behandles.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Partytelt, eller selskapstelt, som skal benyttes i forbindelse med for eksempel bryllup, konfirmasjon, jubileumsfest og andre hyggelige tilstelninger, er ikke omfattet av plan- og bygningsloven. Det vil derfor ikke være nødvendig for enkeltpersoner å informere eller innhente tillatelse fra bygningsmyndighetene for oppsetting av slike telt. Jeg kan opplyse om at dette også fremgår av veiledningen til byggesaksforskriften som ligger lett tilgjengelig på nett.

Hvis det derimot er tale om permanente selskapstelt som på fast basis leies ut som selskapslokale, vil disse være omfattet av kravet til søknadsplikt etter plan- og bygningsloven.