Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1725 (2009-2010)
Innlevert: 15.09.2010
Sendt: 15.09.2010
Besvart: 27.09.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Bergen opplevde i 2004 en drikkevannsepidemi der minst 5000 personer ble smittet. En av Norges fremste eksperter på drikkevann slår nå alarm og sier Norge må være forberedt på nye utbrudd. Hele 1,3 mill. nordmenn har drikkevann som ikke behandles mot parasitter. Jeg viser til Norges opplegg mot svineinfluensa der det ikke ble spart på kostnader for å sikre mot smitte.
Hva vil helseministeren gjøre for å forbedre drikkevannskvaliteten i Norge og sikre innbyggerne mot nye drikkevannsepidemier?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Norge har råvannskilder i tilstrekkelig mengde og av bra kvalitet i forhold til mange andre land. Imidlertid er det en utfordring at råvannskildene i Norge ofte er overflatevann, noe som fører til varierende kvalitet på råvannet. En annen utfordring er en økende andel gamle vann- og avløpsrør, som kan lekke og som kan føre til at forurenset vann kommer inn i drikkevannsforsyningen.

Når det gjelder spørsmålet om hvor mange nordmenn som mottar drikkevann fra vannverk med vannbehandling som ikke beskytter mot parasitter, har det vært en betydelig forbedring det seneste året. Folkehelseinstituttets vannverksregister omfatter i alt 1783 vannverk, som til sammen leverer vann til over 4 millioner mennesker. Tallene fra i fjor viste at ca. 1,3 millioner nordmenn fikk vann fra vannverk med renseanlegg som ikke beskyttet mot parasitter. Tallene fra i år viser at dette har sunket til ca. 400.000 nordmenn.

I følge drikkevannsforskriften er vannverkseier ansvarlig for å iverksette nødvendige tiltak slik at forbrukerne får drikkevann av tilfredsstillende kvalitet. Dette gjelder nødvendige rensetiltak og utskifting av dårlige vannrør. Vannverkeier må tenke langsiktig for å sikre forbrukerne trygt drikkevann.

Mattilsynet er ansvarlig for å føre tilsyn med at vannverkene etterlever drikkevannsforskriftens bestemmelser, slik at vannet som leveres forbruker er trygt. Jeg vil påse at Mattilsynet gjennom sitt tilsyn sørger for at vannverkseier overholder sitt ansvar. Det er viktig at Mattilsynet er aktive i sitt tilsyn, og bruker de nødvendige virkemidlene som regelverket gir. Sterkere virkemidler enn de som er benyttet hittil, bør vurderes ovenfor vannverk som bryter regelverket.

Norge har videre undertegnet WHO/UNECE protokollen om vann og helse av 1999. Nasjonalt innebærer medlemskapet i protokollen at Norge har forpliktet seg til å sette egne nasjonale mål på vann- og sanitærområdet. Forslag til mål utarbeides for tiden under ledelse av Mattilsynet med bidrag fra mellom andre Folkehelseinstituttet og Klima- og forurensningsdirektoratet. Endelige mål på dette området vil bli kommunisert til operatører av vann- og sanitæranlegg og til befolkningen generelt.