Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1749 (2009-2010)
Innlevert: 17.09.2010
Sendt: 20.09.2010
Besvart: 27.09.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Regjeringen utsatte den planlagte klimameldingen i 2010 fordi man ikke fikk til et bindende internasjonalt rammeverk under klimamøtet i København. I en NTB melding fra 25. februar i år sier statsråden at han ikke tror på noen klimaavtale i Mexico. Det budskapet gjentok Statsråden også under Klimakur møtet i Oslo 13. september.
Når vil statsråden fremlegge regjeringens klimamelding, og er de planene på noen måter avhengig av forhandlingsresultatet fra møtet i Mexico i desember?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Først vil jeg gjerne presisere at arbeidet til faggruppen Klimakur 2020, som leverte sin rapport 17. februar 2010, vil være et viktig bakgrunnsmateriale til den kommende klimameldingen. Denne meldingen vil inneholde en vurdering av klimapolitikken og behov for endrede virkemidler. Regjeringen vil legge fram den nye klimameldingen høsten 2011. I meldingen vil det også være naturlig å gi en statusrapport fra de internasjonale klimaforhandlingene.