Skriftlig spørsmål fra Henning Skumsvoll (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1762 (2009-2010)
Innlevert: 20.09.2010
Sendt: 21.09.2010
Besvart: 01.10.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Henning Skumsvoll (FrP)

Spørsmål

Henning Skumsvoll (FrP): Energirådet ble stiftet i 2007 for å sette fokus på teknologi- og næringsutvikling i kraft- og fornybarbransjen. Forrige møte ble holdt i mai 2009, og det er foreløpig ingen planlagte møter for 2010. OED skal etter sigene ha hatt behov for å vurdere egen deltagelse i og behovet for, et slikt råd.
Kan statsråden gi en orientering om status quo for energirådet og hva som er målet for Energirådet videre?

Begrunnelse

I følge tidsskriftet Energi 03/2010 avventer nå bransjen en oppklaring på hva energirådets fremtid vil bli. Det er foreløpig uvisst om det i det hele tatt vil avholdes møter i Energirådet i 2010. Energirådet ble dannet for å være ett topplederforum for kraft -og fornybarbransjen, og intensjonen ved oppstart var å ha fra 2-4 møter i året.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Til orientering møtte jeg Energirådet tirsdag 28. september 2010. Temaene som var valgt denne gang var kompetanseutvikling i energinæringen og aktørenes bidrag til utvikling av næring basert på fornybar energi.

Det er riktig som det påpekes at det foregående møte med Energirådet var i mai 2009. Årsaken til oppholdet mellom de to møtene er at jeg ønsket å ha en gjennomgang av samtlige råd og utvalg som er knyttet til departementet.

Min vurdering av Energirådet er at det er en viktig arena for meg, hvor jeg kan diskutere utfordringer og muligheter knyttet til næringsutvikling og internasjonalisering med toppledere fra energinæringen.