Skriftlig spørsmål fra Henning Skumsvoll (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1763 (2009-2010)
Innlevert: 20.09.2010
Sendt: 21.09.2010
Besvart: 01.10.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Henning Skumsvoll (FrP)

Spørsmål

Henning Skumsvoll (FrP): Kan Statsråden gi en beskrivelse av hvor langt man har kommet, samt plan for videre fremdrift i forhandlingene med Sverige om grønne sertifikater, inkludert en oversikt over hvor mange forhandlingsmøter det har vært med svenske myndigheter etter valget 2009?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Jeg viser til mitt svar av 12. mai d.å. på spørsmål nr 1138 til skriftlig besvarelse fra representanten Solvik-Olsen. Etableringen av det felles markedet med Sverige er en viktig sak i departementet som krever løpende kontakt og møter på forskjellige nivåer med svenske myndigheter. Det felles markedet skal starte opp 1. januar 2012, jeg tar derfor sikte på å fremme lov om elsertifikater for Stortinget før påske 2011.