Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1767 (2009-2010)
Innlevert: 22.09.2010
Sendt: 23.09.2010
Besvart: 01.10.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Det vises til skriftlig spørsmål Dokument nr. 15:1685 (2009-2010). I svaret skriver statsråden at departementet fortløpende vil vurdere om det er behov for ytterligere utredninger eller eventuelle søknader om andre alternativer, og unnlater for øvrig å svare på spørsmålet.
Vil statsråden anmode Statnett om å søke konsesjon for kabel på delstrekningen Ørskog - Store Standal på den konsesjonsgitte kraftledningen mellom Ørskog og Fardal?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Departementet vurderer fortløpende om det er behov for ytterligere utredninger eller eventuelle søknader om andre alternativer for delstrekninger av denne kraftledningssaken. Dette innbefatter alternativet med sjø- og jordkabel på delstrekningen Ørskog – Store Standal.

Departementet mottok i februar i år en utredning fra Statnett om et slikt kabelalternativ. Så snart det lar seg gjøre, vil jeg gå videre med en så bred og god dialog som mulig med de folkevalgte i de kommuner som berøres av tiltaket. Deretter vil jeg komme tilbake til om Statnett skal anmodes om søke alternativt for en kabel på denne delstrekningen.