Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:1784 (2009-2010)
Innlevert: 27.09.2010
Sendt: 28.09.2010
Besvart: 04.10.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Jeg viser til Dokument nr 15:1552 (2009-2010) og finansministerens svar hvor han lovet å innhente en vurdering fra Skattedirektoratet.
Foreligger denne vurderingen, og hvilke konklusjoner vil i så fall departementet trekke?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Som stortingsrepresentant Jan Tore Sanner peker på, og som nevnt i mitt svar 28. august på spørsmål nr. 1552, er spørsmålet om merverdiavgiftsplikt for garantireparasjoner utført for utenlandske oppdragsgivere til vurdering i Skattedirektoratet. Spørsmålet er fortsatt til behandling i Skattedirektoratet. Saken er prioritert og jeg har nylig fått opplyst at jeg snart vil motta direktoratets vurderinger.