Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1790 (2009-2010)
Innlevert: 28.09.2010
Sendt: 29.09.2010
Besvart: 06.10.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Når en arbeidstaker har vært ansatt hos samme arbeidsgiver i 30 år eller mer, kan det etter søknad fra arbeidsgiver bli tildelt Det Kongelige Selskap for Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste. Medaljen, med inngravering koster kr 3850, + moms (4812,50). Dette skal betales av arbeidsgiver eller mottaker, hvis arbeidsgiver betaler for medaljen skal arbeidstaker betale inntektsskatt av summen og arbeidsgiver betale arbeidsgiveravgift.
Mener statsråden at denne beskatningspraksis for lang og tro tjeneste er rimelig?

Begrunnelse

Etter min oppfatning så virker denne beskatningspraksis som en oppfordring til å ikke gi gaver ved avslutning av et arbeidsforhold over lang tid, så lenge både arbeidstaker og arbeidsgiver vil bli påført en ekstra beskatning. Når vi i tilegg vet at medaljen blir inngravert med mottakers navn, er omsetningsverdien langt under innkjøpsprisen, hvis mottaker skulle ville selge medaljen. Dette med gravering er også et argument som brukes i forhold til utdeling av gullklokke etter eksempelvis 25 års tjeneste. En gullklokke med inngravering på baksiden er fritatt for inntektskatt. Det burde etter mitt skjønn være de samme reglene for medaljen som for klokken eller andre gaver ment som en erkjentlighet fra arbeidsgiver til arbeidstaker.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Prisbelønninger er skattepliktig dersom det er så nær sammenheng mellom skattyterens arbeid og prisbelønningen, at det er naturlig å se den som vunnet ved arbeidet, jamfør skatteloven § 5-10.

Priser som har karakter av hedersbevisning skattlegges i praksis ikke da den nødvendige sammenheng som nevnt ovenfor, ikke anses å foreligge. Finansdepartementet antar at ”Det Kongelige Selskap for Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste” er en slik ikke-skattepliktig hedersbevisning. Medaljens beskjedne verdi er her tatt i betraktning. Skattedirektoratet vil i Lignings-ABC ta inn en omtale om at tildeling av denne medaljen ikke er skattepliktig for mottaker.