Skriftlig spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1804 (2009-2010)
Innlevert: 30.09.2010
Sendt: 01.10.2010
Besvart: 07.10.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): 4. september ble Bolivias tidligere president Jorge Quiroga dømt til fengsel i to år og åtte måneder for bakvaskelser og ærekrenkelser mot en statseid boliviansk bank. Quiroga har hevdet at banken driver hvitvasking av venezuelanske midler.
Hvordan stiller statsråden seg til bruk av ærekrenkelseslovgivning mot politisk opposisjonelle, og vil dette temaet bli tatt opp i utviklingsdialogen med Bolivia?

Begrunnelse

Departementet har tidligere oppgitt at demokratiutvikling er en sentral del av det nylig forsterkede utviklingssamarbeidet med Bolivia (blant annet i pressemelding 4.11.2007).

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Den aktuelle saken mot tidligere president Jorge Quiroga er anket til en høyere rettsinstans i Bolivia. Saken er altså under behandling i det bolivianske rettsapparatet, og jeg har bedt om at ambassadeseksjon i La Paz, sammen med andre lands representanter i Bolivia følger saken nøye.

Jeg har alltid møtt opposisjonspolitikere under mine besøk i Bolivia for å få deres vurdering av den politiske situasjonen og utviklingen i landet. Det gjorde jeg også ved sist besøk i august i år. Jeg har ved flere anledninger møtt Jorge Quiroga og har fått anledning til å diskutere med ham de utfordringer Bolivia står ovenfor.

Jeg anser det for å være en seier for demokratiet at Bolivia for første gang i historien har valgt en urfolksrepresentant som sin president. Det er store politiske motsetninger i Bolivia. Det er derfor viktig å bidra til en konsoliderende prosess der nye og gamle makthavere kan jobbe sammen om demokratiseringsprosessen i Bolivia. Dette er målsettingen bak vår støtte til Det Internasjonale Instituttet for Demokrati og Valgassistanse (International IDEA) sitt program i Bolivia, med fokus på politisk dialog og politiske partier, opplæring av politiske ledere og lovutvikling. IDEAs arbeid har bidratt til økt deltakelse i politiske prosesser inklusive grunnlovsreform og valglover.