Skriftlig spørsmål fra Rigmor Andersen Eide (KrF) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1806 (2009-2010)
Innlevert: 30.09.2010
Sendt: 01.10.2010
Besvart: 11.10.2010 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Rigmor Andersen Eide (KrF)

Spørsmål

Rigmor Andersen Eide (KrF): Bønder kan i dag få lisens til å produsere alkohol, samt at de kan få skjenkebevilling og dermed servere egne produkt. Landsbruks- og matminister Lars Peder Brekk uttalte følgende til Agderposten 16. august om salg: "Vi jobber med en modell fra Finland hvor de har fått EU-godkjennelse til lokalutsalg med egne produkter med alkoholprosent på inntil 13 prosent".
Kan statsråden presisere hvilket vedtak, direktiv eller rettsavgjørelse han sikter til når han sier at Finland har fått EU-godkjennelse til lokalutsalg?

Begrunnelse

EU Kommisjonen har gjentatte ganger etterspurt informasjon om gårdsalgsordningen i Finland, og saken er ikke avsluttet. I mellomtiden har 49 gårdsutsalg blitt til 36 pga. manglende lønnsomhet. I Finland har gårdssalg av alkohol skapt 100 arbeidsplasser. De aller fleste av disse arbeidsplassene er knyttet opp til produksjonen, og ikke salg av alkohol. Den svenske alkoholutredningen sier følgende:

”Försäljning av starköl, vin och spritdrycker direkt från tillverkaren bör inte tillåtas då det inte är förenligt med Systembolagets monopolställning.(…) Att tillåta detaljhandelsförsäljning av alkoholdrycker direkt från tillverkningsstället innebär en inskränkning av Systembolagets ensamrätt till sådan försäljning.”

(SOU 2009:22)

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: I Finland har de hatt et system med gårdsutsalg av alkohol siden 1995. Her er frukt- og bærviner, samt et tradisjonsprodukt som heter kvass (ligner på mjød), med alkoholprosent på inntil 13 % tillatt solgt på gård.

Finske myndigheter har informert meg om at det ikke finnes et formelt vedtak fra Kommisjonens side som godkjenner systemet med gårdssalg. Systemet har imidlertid vært stilltiende akseptert fra Kommisjonens side i 15 år, uten at de har valgt å gå til rettslige skritt mot Finland for å stoppe det.

Jeg vet også at det for tiden pågår en diskusjon mellom Kommisjonen og finske myndigheter angående et finsk forslag om å utvide ordningen til også å omfatte visse fruktlikører under 22 %, men det er ikke konkludert i denne saken ennå.

Til orientering igangsatte den svenske regjeringen i vår en ny utredning om hvordan gårdsalg kan skje på en måte som er forenelig med EU-retten, og hvordan dette kan skje uten at det får negative konsekvenser for folkeretten. Utredningen skulle ha vært ferdig 1. oktober, men det er gitt en utsatt frist til 1. januar 2011.