Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1808 (2009-2010)
Innlevert: 30.09.2010
Sendt: 01.10.2010
Besvart: 11.10.2010 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Jeg viser til statsrådens svar på spørsmål 1778 om Ironman-prosjektet. Statsråden skriver i sitt svar blant annet at han vil følge arbeidet med prosjektet på Tjeldbergodden, og har kontakt med lokale myndigheter og representanter for selskapene som står bak prosjektet.
Når vil selskapene bak Ironman-prosjektet kunne regne med å få de nødvendige tillatelser fra myndighetene slik at de kan ta en evt. investeringsbeslutning om Ironman-prosjektet?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Konsekvensutredningen til prosjektet pågår ennå. I forslaget til utredningsprogram for prosjektet som ble sendt til daværende Statens forurensningstilsyn, nå Klima- og forurensningsdirektoratet, ble det av de ansvarlige selskapene framhevet at en detaljert oversikt over nødvendige tillatelser som må innhentes, vil bli presentert i konsekvensutredningen.

Jeg legger til grunn at de ansvarlige myndighetsorganene vil behandle de søknadene som måtte komme, på en god måte.