Skriftlig spørsmål fra Siri A. Meling (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:21 (2010-2011)
Innlevert: 04.10.2010
Sendt: 05.10.2010
Besvart: 11.10.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Siri A. Meling (H)

Spørsmål

Siri A. Meling (H): I trontalen ved åpningen av det 155. Storting ble det varslet om flere kommende stortingsmeldinger for perioden 2010-2011, men en stortingsmelding om petroleumspolitikk ble ikke nevnt. Det er nå om lag syv år siden Stortinget sist hadde anledning til å diskutere en helhetlig petroleumspolitikk.
Kan statsråden bekrefte at regjeringen vil legge frem en petroleumsmelding som tidligere varslet i løpet av sesjonen 2010-1011?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Regjeringen har i sin regjeringserklæring Soria Moria 2 varslet at den i inneværende stortingsperiode vil gjennomgå petroleumspolitikken i en egen stortingsmelding, med sikte på å sikre statens inntektsgrunnlag, sysselsettingen, en bærekraftig utvikling og for å bidra til Europas energisikkerhet.

Jeg arbeider for å legge frem en melding om petroleumsvirksomheten for Stortinget våren 2011.