Skriftlig spørsmål fra Lars Bjarne Tvete (H) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:38 (2010-2011)
Innlevert: 06.10.2010
Sendt: 07.10.2010
Besvart: 14.10.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Lars Bjarne Tvete (H)

Spørsmål

Lars Bjarne Tvete (H): Utbyggingspresset mot strandsonen er variert i ulike deler av landet. Mens det kan være et stort press i Oslofjord-området, er det lite byggepress langs for eksempel Trøndelagskysten. Det er derfor behov for en differensiert forvaltning av strandarealene. Ved Stortingets behandling av plan- og bygningsloven ble det fra Regjeringens side lovt en differensiert politikk i forhold til håndtering av byggeforbudet i strandsonen.
Når kan vi forvente at det vil foreligge en forskrift om en differensiert strandsoneforvaltning?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Det stilles spørsmål om når det kan forventes at det vil foreligge en forskrift om differensiert strandsoneforvaltning.

Forslag til retningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen lang sjøen ble sendt på høring i forbindelse med at ny plan- og bygningslov ble satt i kraft i fjor sommer. Forslaget til retningslinjer har blitt behandlet videre på grunnlag av høringen, men er foreløpig ikke vedtatt. Retningslinjene skal vedtas av Kongen, og jeg regner med at de vil foreligge før årsskiftet.