Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:59 (2010-2011)
Innlevert: 08.10.2010
Sendt: 08.10.2010
Besvart: 15.10.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Ifølge forslag til statsbudsjett under Post 60 Særskilt tilskudd til kollektivtransport heter det at "Det pågår forhandlinger med Bergen kommune/Hordaland fylkeskommune og Tromsø kommune/Troms fylkeskommune om mulige avtaler fra 2011." Ifølge informasjon jeg får fra politisk hold i Hordaland Fylkeskommune er man ikke kjent med pågående forhandlinger.
Kan statsråden redegjøre for disse pågående forhandlingene og samtidig gi signaler om hvordan staten vil medvirke til at Hordaland/Bergen får midler?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: I departementets brev om årets tildeling til Bergen (Hordaland Fylkeskommune/Bergen Kommune) og Tromsø (Troms fylkeskommune/Tromsø kommune) framgår det at Samferdselsdepartementet mener forholdene kan ligge til rette for at det kan inngås en fireårig avtale om belønningsmidler mellom departementet og henholdsvis Bergen og Tromsø. Videre ber departementet i tildelingsbrevet til begge byområdene om en redegjørelse om spesifikke problemstillinger som grunnlag for videre drøftinger om inngåelse av 4-årige avtaler.

Som et første skritt i forhandlingene om eventuell inngåelse av 4-årige avtale har departementet hatt ett uformelt administrativt møte med Bergen der et foreløpig utkast til besvarelse av departementets brev ble gjennomgått. Tilsvarende administrativt møte vil også bli avholdt mellom departementet og Tromsø. Når et formelt svar på departementets spørsmål i årets tildelingsbrev foreligger, vil grunnlaget for å gå videre med konkrete forhandlinger vurderes. I begge byene pågår KVU og det er ønskelig at forhandlingsprosessenene ses i sammenheng med KVU.