Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:62 (2010-2011)
Innlevert: 08.10.2010
Sendt: 11.10.2010
Besvart: 19.10.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Det er et generelt politisk ønske om å redusere energibruken i bygg. Stadig flere byggfirma jobber aktivt med å realisere lavenergihus og passivhus. En del av tanken med passivhus er at man tidvis produserer mer strøm enn man forbruker. Muligheten for å levere strøm tilbake på nettet er avgjørende for at det skal bli lønnsomt. I Norge er det dog ikke lov for privatpersoner å selge strøm ut på strømnettet.
Hva gjør regjeringen for at det skal bli lovlig, og derved gi en stimulans til bygging av passivhus?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Alle kraftprodusenter har adgang til nettet på ikke-diskriminerende vilkår. For de minste produsentene kan imidlertid de administrative prosedyrene, og enkelte kostnadselementer, være til hinder. I utgangspunktet krever gjeldende regelverk blant annet at alle kraftprodusenter, uavhengig av størrelse, må inngå en balanseavtale med Statnett for å få tilgang til å handle i engrosmarkedet for elkraft.

Norges vassdrags- og energidirektorat har gitt en generell dispensasjon som legger til rette for at en forbrukskunde som i enkelttimer har overskuddskraft kan levere denne inn i nettet. Nettselskapet kan kjøpe kraften og tariffere kunden nettleie på en enklere måte enn det som gjøres overfor ordinære produsenter. Kunden må ta kontakt med sitt lokale nettselskap. Ordningen er frivillig for begge parter og det må oppnås enighet mellom kunde og nettselskap.

Regjeringen har en omfattende satsing rettet mot å bedre energieffektiviteten i bygningsmassen. I juni 2010 etablerte Enova et nytt programtilbud innenfor markedsområdet bolig, bygg og anlegg, med fokus på lavenergi- og passivhus. Det kan søkes om investeringsstøtte og om støtte til forprosjekt under programmet.