Skriftlig spørsmål fra Ib Thomsen (FrP) til kulturministeren

Dokument nr. 15:72 (2010-2011)
Innlevert: 12.10.2010
Sendt: 12.10.2010
Besvart: 19.10.2010 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Ib Thomsen (FrP)

Spørsmål

Ib Thomsen (FrP): Undertegnede viser til at artisten Øystein Sunde har tilskrevet Hedemark Fylkeskommune og sagt han ikke er aktuell for å motta fylkets kulturpris. Bakgrunnen for dette skal være at han ikke ønsker å være del av et politisk spill.
Er statsråden av den oppfatning at politisk oppnevnte priser kan være en belastning for enkelte artister, og vil hun ta initiativ til at denne typen utnevnelser blir utført av uavhengige instanser med kompetanse på kulturuttrykk?

Begrunnelse

Undertegnede viser til at artisten Øystein Sunde har tilskrevet Hedemark Fylkeskommune og sagt han ikke er aktuell for å motta fylkets kulturpris. Bakgrunnen for dette skal være at han ikke ønsker å være del av et politisk spill.
Det er, slik undertegnede ser det, uheldig at artister skal måtte avstå fra nominasjoner og tildelelse av hederspriser som følge av at man har inntrykk av at dette er politisk betegnet.
Det må, slik undertegnede ser det, være objektive kriterier basert på kulturkompetanse som ligger til grunn for slike priser. I denne sammenheng ønsker jeg en besvarelse som går på det prinsipielle grunnlaget knyttet til at politikere, og ikke uavhengig ekspertise, utnevner slike priser i ulike sammenhenger.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Det gis en rekke kulturpriser i statlig regi som faller inn under Kulturdepartementets ansvarsområde.

Dette er bl.a. priser for barne- og ungdomslitteratur, en nynorskpris for journalister, den internasjonale Ibsenprisen og AC Houens diplom for god arkitektur for byggeskikk.

For alle disse priser gjelder at det foretas en faglig vurdering av et sakkyndig organ som arbeider uavhengig av Kulturdepartementet. Den faglige vurderingen utgjør grunnlaget for innstilling og tildeling. Prisene er således verken politisk betinget eller bygger på politiske vurderinger. Kulturministeren eller departementet går ikke inn i innstillingen eller den faglige begrunnelsen for den.

Hvilke kriterier andre setter opp for tildeling av priser er et ansvar hos dem.

Jeg ser ikke noe behov for at staten skal ta initiativ til en gjennomgang av tildelingskriterier eller gi andre føringer for priser som deles ut i fylkeskommunal regi.