Skriftlig spørsmål fra Kari Storstrand (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:85 (2010-2011)
Innlevert: 13.10.2010
Sendt: 14.10.2010
Besvart: 21.10.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Kari Storstrand (FrP)

Spørsmål

Kari Storstrand (FrP): Er statsråden enig at dette er kommunal oppgave, eller er det de pårørende som skal utføre denne oppgaven?

Begrunnelse

Jeg er gjort kjent med at Bodø kommune gir de pårørende til pleietrengende beboere på byens sykehjem ansvar for å ledsage sine nærmeste når de skal til foreksempel medisinsk behandling/kontroll utenfor sykehjemmet. Spørsmålet er om det er rett at disse oppgavene blir pålagt de nærmeste pårørende.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Når en pasient er innlagt på en helseinstitusjon som for eksempel et sykehjem, er det institusjonens ansvar å sikre at pasienten får nødvendig helsehjelp. De fleste beboere på sykehjem er der nettopp fordi de ikke er i stand til å klare seg selv, men er avhengig av bistand til de fleste av dagens gjøremål. Når disse beboerne er avhengig av medisinsk behandling og kontroll utenfor sykehjemmet, følger det av ovennevnte at det er institusjonens ansvar å bistå beboeren med dette. Denne oppgaven kan ikke sykehjemmet fraskrive seg. Noe annet er at pårørende kan utføre denne bistanden dersom beboeren og den pårørende ønsker det, og dette fra sykehjemmets side vil anses som forsvarlig.

Som helse- og omsorgsminister må jeg forutsette at landets kommuner er seg sitt ansvar bevisst i å gi sine pasienter et forsvarlig og adekvat helsetjenestetilbud.

Dersom beboerne eller deres pårørende er av den oppfatning at sykehjemmene i Bodø fraskriver seg sitt ansvar, vil jeg anbefale dem å bringe saken inn for Helsetilsynet i Nordland. Helsetilsynet i fylket fører tilsyn med helsetjenesten i fylket, og kan påpeke svikt og mangler ved helsetjenesten.