Skriftlig spørsmål fra Henning Skumsvoll (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:87 (2010-2011)
Innlevert: 13.10.2010
Sendt: 14.10.2010
Rette vedkommende: Landbruks- og matministeren
Besvart: 22.10.2010 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Henning Skumsvoll (FrP)

Spørsmål

Henning Skumsvoll (FrP): Gitt regjeringens målsettinger innen fornybar- og bioenergi, er det olje og energiministerens oppfatning at de siste års gjennomsnittlige årlige avvirkningskvantum i norsk skogsbruk er på et tilfredsstillende, et for høyt eller et for lavt nivå?

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Spørsmålet er oversendt meg som rette statsråd siden dette spørsmålet dreier seg om norsk skogbruk.

Jeg viser til spørsmål nr. 1797 og nr. 1798 fra stortingsrepresentant Tord Lien og spørsmål nr. 20 fra stortingsrepresentant Henning Skumsvoll. Disse spørsmålene har tilsvarende innhold som spørsmål 87 og jeg henviser derfor til mine svar til Stortinget 07.10.10 og 11.10.10.