Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:110 (2010-2011)
Innlevert: 18.10.2010
Sendt: 19.10.2010
Besvart: 26.10.2010 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Mener statsråden det er rett å bruke en stiftelse opprettet av Landbruks- og matdepartementet til å drive med politisk propaganda, og hva vil statsråden gjøre med det?

Begrunnelse

Nyt Norge administreres og markedsføres av KSL Matmerk, som er en stiftelse opprettet av Landbruks- og matdepartementet. De har lagt ut en artikkel der de hevder at FrP vil legge ned norsk landbruk.

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Det vises i denne sammenheng til en artikkel lagt ut på Nyt Norges hjemmeside, hvor det hevdes at FrP vil legge ned norsk landbruk. Nyt Norge eies av stiftelsen KSL Matmerk.

KSL Matmerk er en uavhengig stiftelse som ble opprettet av Landbruks- og matdepartementet 18.12.2006 og som får støtte over Jordbruksavtalen.

Formålet med stiftelsen er å styrke konkurranseevnen til norsk matproduksjon gjennom å arbeide med kvalitetssystemer og kompetanse, og på dette grunnlag synliggjøre matvarers konkurransefortrinn og opprinnelse overfor forbruker og marked, bl.a. med merkeordningen Nyt Norge.

Stiftelsen har egne vedtekter som er nedfelt i stiftelsesdokumentet. I stiftelsesdokumentets § 9 står det at:

"Styret er stiftelsens øverste organ. Forvaltningen av stiftelsen er styrets ansvar.

Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas og at virksomheten er organisert på en betryggende måte ...."

KSL Matmerk er altså en uavhengig stiftelse. Som Landbruks- og matminister har jeg ingen instruksjonsmyndighet over stiftelsen. Ønsker stortingsrepresentanten en nærmere redegjørelse om saken må han selv ta dette opp med organisasjonen.