Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:122 (2010-2011)
Innlevert: 20.10.2010
Sendt: 20.10.2010
Besvart: 05.11.2010 av forsvarsminister Grete Faremo

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Forsvarets medarbeiderundersøkelser viste følgende resultat om mobbing og trakassering: 12,2 % var blitt utsatt for dette i 2007, i 2008 var tallet redusert til 5,5 %. I 2007 var 2,1 % utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet. I 2008 var 1,1 % utsatt for seksuell trakassering, mens tellet for seksuell oppmerksomhet ser ut til å være langt høyere (det er vanskelig å tyde oppsummeringen).
Hvordan er tallene på mobbing og seksuell oppmerksomhet/trakkassering for 2009 og 2010?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 20. oktober 2010 med spørsmål fra stortingsrepresentant Laila Dåvøy om mobbing og uønsket seksuell oppmerksomhet i Forsvaret i årene 2009 og 2010.

I Forsvarets medarbeiderundersøkelser ble det stilt spørsmål om omfanget av uønsket seksuell oppmerksomhet i 2007, og om seksuell trakassering i 2008.1 begge undersøkelsene ble det også spurt om mobbing.

Det foreligger ikke tall for 2009 og 2010 da disse spørsmålene ikke inngikk i Forsvarets standard medarbeiderundersøkelse disse årene. Det er lagt stor vekt på forebygging av mobbing i denne perioden, og som omtalt i brev til Stortingets president av 28. september, er det iverksatt tiltak for å bedre arbeidsmiljøet.

I en annen undersøkelse, Forsvarets helse- og miljøundersøkelse, er det i 2009 og 2010 stilt spørsmål om mobbing og uønsket seksuell oppmerksomhet. Forsvaret opplyser at analyse av tall fra denne undersøkelsen vil inngå i grunnlaget for det utlyste forprosjektet om mobbing og uønsket seksuell oppmerksomhet, og at det tas sikte på å inngå kontrakt om slikt forprosjekt ved årsskifte.