Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:123 (2010-2011)
Innlevert: 20.10.2010
Sendt: 20.10.2010
Besvart: 05.11.2010 av forsvarsminister Grete Faremo

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Jeg viser til mitt forrige spørsmål om mobbing og trakassering i Forsvaret. Forsvarsministeren sier at hun ikke er kjent med tilfeller av alvorlig mobbing eller trakassering i den senere tid. I mitt forrige spørsmål viste jeg til at ofrene i slike saker ofte må slutte eller bli forflyttet.
Hvor mange kvinnelige offiserer har fått avgangsavtaler med Forsvaret de siste årene, 2008, 2009, 2010?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 20. oktober 2010 med spørsmål fra stortingsrepresentant Laila Dåvøy om hvor mange kvinnelige offiserer som har fått avgangsavtale med Forsvaret i 2008, 2009, 2010.

Forsvaret har de senere år gjennomgått vesentlige strukturendringer. Disse har i noen grad medført overtallighet når antall høyere offiserer har vært større enn behovet. Overtallighet har også oppstått ved at personell ikke har konkurrert seg videre etter å ha sittet i tidsbegrensede stillinger.

I tillegg til statens generelle virkemidler, har Forsvaret en avgangsavtale med redusert lønn. Dette virkemiddelet tilbys vanligvis kun militært personell som ikke lenger tilfredsstiller de krav til helse som Forsvaret stiller. Forsvaret opplyser at i den aktuelle perioden representant Dåvøy omtaler, er én kvinnelig offiser innvilget avgangsavtale.