Skriftlig spørsmål fra Peter N. Myhre (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:157 (2010-2011)
Innlevert: 25.10.2010
Sendt: 26.10.2010
Besvart: 02.11.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Peter N. Myhre (FrP)

Spørsmål

Peter N. Myhre (FrP): Har regjeringen/bistandsministeren godkjent støtte med 300 000 kr av bistandsbudsjettet til et ølbryggeri i Elfenbenskysten?

Begrunnelse

ABC-Nyheter skriver 22/10 om at bistandsministeren har grepet inn for å stoppe en tildeling av 300.000 kr til bygging av et ølbryggeri i Elfenbenskysten. Prosjektet var i regi av det norske bryggeriet Nøgne Ø. Saken reiser tvil om godkjenningsrutinene for bruk av penger fra bistandspenger er gode nok. Hvis regjeringen eller bistandsministeren ikke har godkjent dette selv, så kan det reise tvil om regjeringens instrukser om godkjenning av bistandsprosjekter er tydelige nok.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Det er Norad som forvalter og administrerer ordningen om støtte til forundersøkelse for bedrifter som ønsker å vurdere etablering av næringsvirksomhet i utviklingsland. Denne spesifikke søknaden gjelder støtte til en forundersøkelse for å kartlegge mulighetene for etablering og drift av et lite bryggeri i Elfenbenskysten. Det er gitt et tilsagn om støtte på inntil NOK 285 000 til en slik forundersøkelse, noe som utgjør en støtteandel på 50 %. Støtten er gitt i tråd med gjeldende retningslinjer.

I vurderingen av denne søknaden er det lagt vekt på at prosjektets antatte bidrag til utvikling vil være opprettelse av nye arbeidsplasser, spesielt for kvinner. I tillegg vil teknologioverføring og bruk av lokale råvarer og underleverandører ha positive økonomiske ringvirkninger.

Norad har i denne saken handlet innenfor eksisterende regelverk. Det er imidlertid forståelig at det reises spørsmål om hvorvidt bryggerivirksomhet faller naturlig inn i norsk bistandsportefølje. Norad vil i kjølvannet av denne saken gå igjennom sine retningslinjer for næringslivsstøtte for å se om det er behov for innstramminger i forhold til dagens praksis.