Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:158 (2010-2011)
Innlevert: 25.10.2010
Sendt: 26.10.2010
Besvart: 01.11.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Jeg viser til at UFFs søsterorganisasjon i Angola er blitt tildelt 15 millioner norske bistandskroner fra ambassaden i Luanda de seneste årene, jf. opplysninger i avisen "Vårt Land". Samtidig har NORAD avvist støtte til UFF med den begrunnelse at "UFF først og fremst er en pengekanal".
Hva er grunnlaget for den støtte som er gitt, og mener statsråden at man er sikret at pengene går uavkortet til prosjekter som er i tråd med offisiell norsk politikk på området?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Da ambassaden inngikk avtalen med Ajuda de Desenvolvimento de Povo para Povo i juli 2005 var Angola nylig kommet ut av en 27 år lang borgerkrig og hadde et enormt behov for å øke tilgangen på skoleplasser. Samtidig hadde landet stor mangel på kvalifiserte lærere. Utdanning var en hovedprioritering innen Norges bistand til Angola i denne perioden. Ambassaden støttet utbygging av tilbudet på barneskolenivå i Angola gjennom en avtale med UNICEF. I perioden 2002 – 2008 økte inntaket på barneskolen i Angola fra 2 til 6 millioner barn.

Støtten til Ajuda de Desenvolvimento de Povo para Povo ble gitt på grunnlag av ambassadens vurdering dette som den organisasjonen som best kunne levere faglig og administrativt et prosjekt som ville øke tilgangen på kvalifiserte lærere til det angolanske skoleverket. Organisasjonen har vært etablert i Angola siden 1988 og har opparbeidet seg bred kunnskap om angolansk samfunn og et godt samarbeid med angolanske utdanningsmyndigheter. Den var, og er fremdeles, en av myndighetenes fremste partner på dette området.

Ajuda de Desenvolvimento de Povo para Povo har, i henhold til avtalen, levert skriftlige rapporter, budsjetter og reviderte regnskaper som i sin helhet beskriver kostnadene for gjennomføring av prosjektet. Prosjektdokument og avtale er kvalitetssikret av ekstern konsulent, fagkontor i Norad og juridisk enhet i Norad og er i tråd med regelverket. Ambassaden har også hatt årlige møter med organisasjonen, i tillegg til prosjektbesøk. Både rapporter, møter og prosjektbesøk har vist et prosjekt som er vel gjennomført og som har levert resultater i tråd med avtalen.

Skolen som ble bygget ut med norske bistandspenger er nå vel etablert i Camacupa i Bié-provinsen, i et område som var særlig hardt rammet av krigen. Driftsbudsjettet er i stor grad finansiert over det angolanske statsbudsjettet. De lokale utdanningsmyndighetene i Bié har overfor ambassaden gitt uttrykk for stor tilfredshet med lærerskolen.

Jeg er imidlertid kjent med at det skal eksistere forbindelser mellom den angolanske organisasjonen og Tvind-bevegelsen. Det er vel kjent at det er sider ved Tvind-systemet som er problematiske i forhold til grunnleggende prinsipper i vår forvaltning av bistanden. Den siste ukens artikkelserie i Vårt Land har løftet fram dette på en god måte. Jeg vil derfor se nærmere på om det også under denne regjeringen er inngått avtaler med organisasjoner innenfor Tvind-systemet og også vurdere om det er behov for en nærmere prinsipiell avklaring av vårt forhold til disse organisasjonene.