Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:164 (2010-2011)
Innlevert: 26.10.2010
Sendt: 27.10.2010
Besvart: 04.11.2010 av forsvarsminister Grete Faremo

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Hvordan forklarer forsvarsministeren det tette samarbeidet mellom norske styrker i Afghanistan og USAID i lys av gjentatte forsikringer om at regjeringen ivaretar det fundamentale skillet mellom militær og humanitær innsats i denne operasjonen?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 27. oktober 2010 med spørsmål fra stortingsrepresentant Dagfinn Høybråten om samarbeid mellom norske styrker og USAID i Afghanistan.

Norske styrker gjør, som del av den NATO-ledede International Security Assistance Force (ISAF), en viktig og god innsats for sikkerhet og utvikling av afghanske sikkerhetsstyrker. Innsatsen bidrar til å legge til rette for gjenoppbygging der behovene er store. Dette er i tråd med FNs mandat til ISAF (SR-1917), som også understreker behovet for helhetlig tilnærming og tett samarbeid mellom alle aktører i Afghanistan.

Vi har en helhetlig strategi for norsk sivil og militær innsats i Faryab provins. Denne fremhever behovet for nært samarbeid, samtidig som militære og sivile har ulike roller. Vi har derfor et klart skille mellom dem. Like fullt skal samarbeidet med afghanske myndigheter og internasjonale aktører ivaretas på en god måte innenfor ISAFs kommandolinjer med en rekke ulike nasjoner.

Nasjonene har forskjellig praksis i gjennomføringen av den helhetlige tilnærmingen. Norske styrker må også samarbeide og koordinere sin innsats med andre for å løse sitt oppdrag som del av ISAF. Dette omfatter også samarbeid med USAID, som er en viktig aktør i Faryab.

Norske militære styrker gjennomfører ikke utviklingsarbeid og -prosjekter. Det er bistands- og utviklingsorganisasjoner bedre kvalifisert til. Norske styrker gjennomfører således ikke såkalte Quick Impact Projects. Erfaring viser at slike prosjekter ikke nødvendigvis gir god og varig virkning.